Enter your search terms:
Top
 

Sales & Marketing

Do you speak English? Parle vous francaise? Alebo ešte iným jazykom a všetkými ako obchodník? Staň sa obchodníkom so svetlom!

Až 98% produkcie OMS tvorí export. Obchodné oddelenie je rozdelené na tímy podľa geografického členenia trhu. Naši obchodníci každodenne komunikujú s existujúcimi i potenciálnymi zákazníkmi v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a talianskom jazyku, vypracovávajú cenové ponuky a predávajú zákazníkom vysoko špecializované návrhy svetelných riešení. Podporu im vykonáva oddelenie plánovania a asistentky predaja, ktoré spracovávajú objednávky, sledujú dodávky a zaznamenávajú priebeh obchodného prípadu v SAP. Oddelenie marketingu a produktového manažmentu tvoria produktoví špecialisti, grafici, programátori a špecialisti na online marketing.

Pošli nám tvoje CV