Enter your search terms:
Top
 

Mechanical Engineering

Si telom aj dušou strojár? K nám zapadneš ako ozubené koliesko.

Divízia mechanického inžinierstva v OMS sa venuje návrhu 2D výkresov a 3D modelov konštrukčných riešení jednotlivých mechanických častí svietidiel v CATIA V5. Okrem mechanických inžinierov tu uplatnenie nájdu aj konštruktéri.